Türk hukukunda Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik  yürürlüktedir. Bu Yönetmeliğin amacı, ilk maddesinde 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi gemilerde; gemi adamlarına tahsis edilen yatma, dinlenme ve yemek yerleriyle gemide bulundurulması zaruri olan ilaç, tıbbi alet ve malzeme ve revirlerde bulunması gerekli şartları, gemi adamlarına verilecek iaşe maddelerinin ölçü ve nitelikleri, bu şart ve özelliklerden hangilerinin önemleri bakımından esasa dair ve birinci derecede mecburi, mecburi olmayan veya zaruri sebeplerle tatbik edilemeyen iaşenin işveren veya vekili tarafından nakden ödenmesini sağlamak maksadı ile İaşe Bedeli Tespit Kurulunun kurulması ve bu Kurulun görev ve yetkilerini belirlemek şeklinde ifade edilmiştir. Yönetmelik kapsamında oluşturulan Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, 23/02/2021 tarihinde bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 35TL olarak kararlaştırmıştır. Karar, 02/03/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Gemi adamlarıyla ilgili tüm hukuki problemler için iletişime geçebilirsiniz.

Category

Tags

Comments are closed