Çek Kanununun üçüncü maddesinde “(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her
çek yaprağı için;

a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde,
1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya üzerinde ise bin Türk Lirası,
2) Çek bedeli bin Türk Lirasının altında ise çek bedelini,
b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde,
1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî
karşılığı bin Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,
2) Çek bedeli bin Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî
karşılığa ilave olarak bin Türk Lirasını,
ödemekle yükümlüdür.

Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir. Bu fıkradaki miktar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî Gazete’de yayımlanır. İşte hükümde bahsi geçen ve muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu kanuni tutar (=yaprak bedeli) her yıl belirlenmektedir. 2021 yılı için tutar, 29 Ocak gününden itibaren geçerli olmak üzere 2225TL’den 2670’ye yükseltilmiştir. Bu konudaki tebliğ 25/01/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Tebliğ için tıklayınız.

Category

Tags

Comments are closed