Türk hukukunda 5491 sayılı Çek Kanunu yürürlükte olup Kanunun 3/3. maddesinde muhatap bankalara, çekin karşılığının hiç ya da kısmen bulunmaması halinde, hamile, belirli bir kanuni bedeli (=yaprak bedeli) ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu bedelin hukuki temeli, Kanunda çek hesabı sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi olarak düzenmiş olup bedel Kanunda 1000TL olarak hükme bağlanmıştır. Fakat bahsi geçen hükümde, “Bu fıkradaki miktar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî Gazete’de yayımlanır.” hükmü bulunmaktadır.

2022 yılında rakam, 3600TL idi. Ancak 28 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile söz konusu kanuni bedel 6000TL’ye yükseltilmiştir. Tebliğ, 31/01/2023 günü yürürlüğe girmiştir. Buna göre örneğin 10binTL bedelli bir çekin tamamen karşılıksız kalması halinde, muhatap banka, hamile 6000TL ödemekle yükümlüdür ve fakat aynı çek 5000TL bedelli olsa idi bu sefer muhatap sadece 5000TL ödemek zorunda kalırdı. Bununla birlikte çekin farklı bir bankaya ödenmesi maksadıyla (takas) ibrazı halinde ise, söz konusu bankanın bu bedeli ödeme yükümlülüğü mevzu bahis değildir.

Bilgilerinize sunarız.

Aksoy Hukuk | 31/01/2023

 

Tebliğ Metni (28/01/2023 tarihli Resmi Gazete)

5941 sayılı Çek Kanunu

 

Category

Tags

Comments are closed