5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30. maddesinde  “Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Birlik nezdinde Sigorta Tahkim Komisyonu oluşturulur. Sigortacılık yapan kuruluşlardan, sigorta tahkim sistemine üye olmak isteyenler, durumu yazılı olarak Komisyona bildirmek zorundadır. Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişi, uyuşmazlık konusu sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim usulünden faydalanabilir.” hükmü bulunmaktadır. Hatta bilindiği üzere, Kanunun 30/13. maddesine göre, Komisyona gidilebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması gerekir. Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren onbeş iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesi de Komisyona başvuru için yeterlidir. Trafik sigortasına dair taleplerde ise bu süre onbeş işgünü değil, onbeş gündür.

28 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile yukarıda bahsi geçen sigorta tahkimine dair parasal sınırlar yükseltilmiştir. Buna göre,

  • Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurusu yapılan 15 bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir.
  • 15bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz edilebilir.
  • Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan 238.730 Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyize gidilebilir.
  • Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan 50 bin Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında heyet teşekkülü zorunludur.

Category

Tags

Comments are closed