Deniz ticareti hukuku ile ilgili uyuşmazlıklar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5. maddesinde “Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulunan ve 4 üncü madde hükmünce ticari sayılan davalarla özel hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere asliye ticaret mahkemesinde bakılır. Bir yerde ticaret davalarına bakan birden çok asliye ticaret mahkemesi varsa, iş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, asliye ticaret mahkemelerinden biri veya birkaçı münhasıran bu Kanundan ve diğer kanunlardan doğan deniz ticaretine ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmakla görevlendirilebilir.” hükmünün varlığı herkesin malumudur.

Bu kapsamda Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 10/07/2012 tarih ve 1888 ile 08/09/2014 tarih ve 1945 sayılı kararlarıyla İzmir ilinde 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul’da ise 17. Asliye Ticaret Mahkemesi görevlendirilmiştir. Ardından Birinci Dairenin 07/07/2021 tarih ve 608 sayılı kararıyla İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinin yargı çevresi, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi; İzmir Asliye Ticaret Mahkemelerinin yargı çevresi ise Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi hariç İzmir ili mülki sınırları şeklinde belirlenmiştir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, 06/10/2021 tarihli ve 730 sayılı kararıyla ise, İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi yargı çevresinin İstanbul ilinin mülki sınırları, İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi yargı çevresinin ise İzmir ilinin mülki sınırları olarak belirlenerek kararın 11/10/2021’den itibaren tatbikine kanaat getirilmiştir. Karar 08/10/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Category

Tags

Comments are closed